Rovell d'Or XL/L/M/S

Oueres de mitja dotzena d’ous ecològics.